GEL BN
Sikkerhetsdatablad WRO-EP
Datablad WRO-EP
Teknisk datablad (USA)
Teknisk datablad WRO-EP USA
WRO Chlorides
Datablad WRO-EP Chlorides

Fluid Film WRO-EP

EKSTRA TYKT FETT – "extreme pressure" – vårt aller tykkeste fett for ytre beskyttelse

Wirefett med høy viskositet for ytre beskyttelse. Liquid A påføres 24 timer før for indre beskyttelse.

WRO-EP (extreme pressure) gir korrosjonsbeskyttelse og smøring for rigg, dralinjer og brokabler. God klebeevne gir høy motstand mot vannslitasje og utvask når det brukes i sjø. Egner seg godt på sentralsmøreanlegg på gravemaskiner. Gir veldig god smøring for wirer og åpne drev.


400 ml patron med stempellokk! 
Lokket kan fungere som stempel når kanten rundt er revet av. Fluid Film Norge leverer også en spesiell fettapplikator type fugepistol.

WRO-EP kan kjøpes HER.

Leveres som:
  • 400 ml patron
  • 1 liter
  • 15,5 kg spann
  • 208 liter fat