image0
image1
image2
Engeland Antirust

Jarle Urdal

Jeg jobbet i 15 år som biloppretter før jeg startet med Fluid Film og antirustbehandling. Jeg kan behandle personbiler, varebiler, de fleste bobiler, traktor, tilhengere, og lastebil i sommerhalvåret. Plastinnerskjermer og deksler under bilen blir demontert før behandling. Kan sprøyte med AR-fett, NAS og NAS Svart. 

Alle Fluid Film-produktene er på lager for salg.

Åpningstider etter avtale. 

Velkommen!

Fjermedalsveien 44
4730 Vatnestrøm
 
901 93 536

Anbefaler Hovedbehandling første gang, deretter hver tredje gang

Kan sprøyte fett

Kan spyle inni rammer

Vasker bilen etterpå

Kan behandle lastebil / buss i sommerhalvåret

Kan behandle lastebil / buss hele året