Om ulike antirustmidler

Etter å ha tatt EU-kontroll og andre tester på over 50 000 biler, har vi gjort oss noen tanker om hvordan man best holder rusten unna.

 

Tradisjonell antirustbehandling av bil

Tradisjonell antirustbehandling kan utføres på en helt ny bil. Da er den rustfri og tørr, og denne type behandling har da en funksjon. Nye biler lagres ute, og ved første regnbyge er dørene våte inni. En ny bil som skal antirustbehandles er derfor ikke tørr i dørene. Vi erfarer at arbeidet er et håndverk som utføres forskjellig. Ikke alle demonterer plastinnerskjermer, selv om man sier at det gjøres. Det brukes vann for å rengjøre understell, og da klarer man ikke å få tørket opp i dører og kanaler, selv om verkstedet hevder å ha gode tørkeanlegg. Resultatet er at en blanding av vann og antirustmiddel blir liggende i bunnen av kanalene, og denne unyttige "grøten" holder på fukten og tetter dreneringshull.
 

Hulrom

Flere verksteder dropper behandlingen av hulrom, og en av grunnene er frykt for problemer med sensorer som kan ligge inni kanaler og stolper på nyere biler. Vi har fått tilbakemelding fra denne type antirustverksted på at disse sensorene kan ødelegges med tradisjonelle midler.
 

Slurv

En vanlig slurvefeil er at man ikke behandler på de viktige områdene ved jekkfestene, der labbene for løftebukken har vært. Det er også en gjenganger at det er dårlig behandling bak plastinnerskjermene. Hulrom generelt utføres med varierende nøyaktighet. 


Prisforskjell

Ved vanlig antirustbehandling anbefales ofte tre års intervall, men noen verksteder anbefaler at kunden kommer tilbake for kontroll etter to år, da man erfarer at tre år er for lenge. Ved Fluid Film-behandlig anbefaler vi to års intervall. Da prisen på Fluid Film-behandling er mye lavere, anbefaler vi å begynne med Fluid Film fra bilen er helt ny, og droppe førstegangsbehandling med vanlige antirustmidler.


Sandblåsing

Mange antirustverksteder fokuserer på sandblåsing. Som de sier selv er det nemlig slik at løsemiddelbaserte midler fungerer dårlig oppå rust. Problemet er at man ikke får sandblåse der det trengs mest: i hulrom og falser og på andre vanskelig tilgjengelige steder. Det er mange ulemper med å sandblåse, og det er grunnen til at dette praktisk talt ikke gjøres i Sverige. Man får sand i hulrom som er vanskelig å fjerne, samt i bremser og dynamo. Det kommer ofte sand ut av varmeapparatet etter en slik jobb også. Prisen på en antirustbehandling med sandblåsing er typisk kr 15 - 20 000,-.


Oljebehandling

Oljebehandling utføres av et fåtall antirustverksteder. Ofte utføres denne type behandling av "bønder" og andre som driver med bil og mekanisk arbeid i liten skala eller på si. Oljen som brukes kan være spillolje, motorolje, sagkjedeolje eller hydraulikkolje. Ofte lager man seg sin egen blanding, og den kan da inneholde diesel og vanlig antirustmiddel. Hovedinnholdet er uansett petroleumsbasert olje. Disse oljene har en mer ruststoppende virkning enn tradisjonell antirustbehandling. Ulempen er at olje trekker til seg skitt. Dette kan hevdes å være en fordel, da man får en slitesterk overflate, og at ved gjentatte behandlinger blir det mer slitesterkt for hver gang. I praksis bygger det seg opp mye skitt, oljen trekker ut i skitten, og det begynner å ruste på baksiden. Hvis man skal spyle av skitten og begynne på nytt regelmessig, blir det både mye arbeid, skitt og søl, og man er i en rundgang som ofte er ugunstig. Andre ulemper er lukt, spesielt fra diesel, og dårlig helsevennlighet.
 

Lanolintyper

I den senere tid har det kommet flere typer lanolinoljer i markedet. Noen av disse bruker Fluid Film sitt gode navn og rykte under betegnelsen lanolin. Eureka Chemical Company har utviklet en teknologi for å gjøre den faste lanolinen flytende uten bruk av løsemidler. Dette gjør at de gode egenskapene i lanolinen beholdes over tid uten å miste den aktive virkningen. Eureka Chemical Company har valgt å ikke bearbeide lanolinen til å bli luktfri fordi det vil forringe de gode egenskapene. Ingen kan slå 80 år med produksjon, erfaring, bruk og referanser.


 
finn-verksted