Rykkje Transport AS

Transport sidan 1986


Det heile starta i 1986 – Dag Rykkje kjøpte firmaet Farestveit transport etter ti år som sjåfør. Han overtok to bilar; ein DAF 3300 og ein Mercedes Benz og endra navnet til Dag Rykkje Transport. Mercedesen vart bytt i ein heilt ny Volvo F12 med dekor av Krone kaffi og Køff.
Begge bilane gjekk for Tine frå Bergen-Voss og etter forespørsel gjekk han i 1988, inn for å køyre Trondheim-Bergen. Han utvida bilparken, ansatte ein ny sjåfør, og bilane køyrde fast meierivarer, Nidar og Toro. Denne ruta gjekk i 13 år med 4 ansatte.
Prisane gjekk gradvis ned, og i 1999 starta Dag utdanning på Trafikklærarskule i Stjørdal. Han dreiv firmaet fortsatt, til han var ferdig på skulen. I 2000 overtok Egil Tveit og fortsette køyringa Bergen-Trondheim. I 2009 starta eine sonen, Roger Rykkje, opp igjen firmaet som Rykkje Transport AS. I 2011 overtok andre sonen, Håvard Rykkje og er i dag dagleg leiar. Dei dreiv bedrifta begge frå heimstaden Rykkje, med både verkstad og bilpark i tunet. På våren 2017 stod verkstad klar i Sandvehagen industriområde, og alt flytta gradvis opp der – der me driv i dag. Firmaet har pr i dag 5 bilar som køyrer
med faste ruter mellom sør, aust og vest. Me køyrer for Vestlandske Limtre, Slaatto Sag og Høvleri og Begna bruk.
 Sandvenhagen Industri område Gamle Dalavegen 106
5600 Norheimsund

Anbefaler Hovedbehandling første gang, deretter hver tredje gang

Kan sprøyte fett

Kan spyle inni rammer

Vasker bilen etterpå

Kan behandle lastebil / buss hele året

Kan behandle lastebil / buss i sommerhalvåret