Land- og skogbruk

Land- og skogsbruk
Klikk på bildet for å se dokumentet.

Fluid Film stopper rust

Fluid Film brukes på landsbruksmaskiner, snøskjær, snøfreser, saltspredningsutstyr, understellet på kjøretøy, kjeder, batteripoler, wirer, hengsler og tannhjul. Gunstig til fjøsrister og innredning. Brukes også til utstyr som står lagret eller skal transporteres. Fluid Film svir ikke gress og vegetasjon, og egner seg godt til landbruks- og skogsmaskiner.

Spray på en blomst og den dør ikke før den skal. 

fertilizer-spreaderGJØDSELVOGNER / PUMPER:

Tøm Fluid Film inn i inntaket. Vri pumpen et par ganger. Fluid Film Liquid A fungerer godt til dette.
spray elektriske terminaler webELEKTRISKE ANLEGG:

Fluid Film leder ikke strøm. Gjør rent rundt batteripolene og spray på. Ubeskyttede terminaler, kontakter og jordingspunkter kan føre til korrosjon og dyre reparasjoner.
chainsKJEDER:

Fluid Film kryper inn i kjeder, forebygger slitasje og gir god smøring. Fluid Film fryser ikke, og den samler ikke skitt slik andre oljer kan gjøre. Det er dokumentert 300 prosent lengre levetid på lokomotivdrivkjeder i salthøstingsmaskiner.
Løsdrift
MØKK PÅ RISTER: Fluid Film er godt egnet på rister og fjøsinnredining. Intervall på å måke møkk på ristene blir sterkt redusert.
Fluid Film Norge
Telefon: 51 65 11 51

Kleppvegen 102, 4051 Sola
Nettside: fluidfilm.no
Nettbutikk: bilkontroll.no
Org.nr: NO 982 511 321 MVA
Bankkonto: 3250.05.14395
Juridisk navn: Rettedal Bilkontroll AS