GEL BN

Datablad Gel WRO-EP

Datablad Gel WRO-EP

Teknisk datablad (USA)

Teknisk datablad WRO-EP

WRO Chlorides

Datablad Spray

Fluid Film WRO-EP

EKSTRA TYKT FETT – "extreme pressure" – vårt aller tykkeste fett for ytre beskyttelse

 Wirefett med høy viskositet for ytre beskyttelse. Liquid A påføres 24 timer før for indre beskyttelse.

WRO-EP (extreme pressure) gir korrosjonsbeskyttelse og smøring for rigg, dralinjer og brokabler. God klebeevne gir høy motstand mot vannslitasje og utvask når det brukes i sjø. Egner seg godt på sentralsmøreanlegg på gravemaskiner. Gir veldig god smøring for wirer og åpne drev.


Leveres som:
  • 1 liter
  • 15,5 kg spann
  • 208 liter fat