Ørsta Antirust

Ørsta Antirust

Ørsta Antirust held til på Liadal i Ørsta, i lokala til tidligare Sandvik Møbler. 

Sidan 2016 har dagleg leiar Andreas Ose Østgaard drive med blant anna understellsbehandling i desse lokala. I 2020 vart enkeltmannsforetaket gjort om til aksjeselskap og satsing på heiltid blei eit faktum.
Liadalsvegen 789
6152 Ørsta

Anbefaler Hovedbehandling første gang, deretter hver tredje gang

Kan sprøyte fett

Kan spyle inni rammer

Vasker bilen etterpå

Kan behandle lastebil / buss i sommerhalvåret

Kan behandle lastebil / buss hele året